Träffa patienter via video i stället

Care Connect by KRY är en plattform som gör det möjligt för sjukvårdspersonal i Europa att träffa och behandla sina patienter via video. Tjänsten skapades för att underlätta vårdkontakter, med anledning av spridningen av covid-19.

Det är gratis att använda Care Connect by KRY för all vårdpersonal.

Doctor and patient communicating through video
Video som är trygg och säker
Videomöten som är helt krypterade, från Europas största digitala vårdgivare.
Vårdpersonalen bestämmer
Det är bara du som kan ringa upp patienten – inte tvärt om.
Använd dina vanliga system
Administrera dina patientmöten som du vanligtvis gör, med dina vanliga system. Vi sparar inga medicinska data.
Care Connect by KRY är ett initiativ från Europas största digitala vårdgivare. KRY har haft över 1,5 miljoner vårdmöten via video. KRY drivs som Livi i Frankrike och Storbritannien.

Ändra språk

Care Connect by KRY kan användas i hela Europa och finns tillgängligt på 11 språk.